4E5ab16ec80f37cce6be01472ec1064b

Uitbreiding van het BP netwerk!

In samenwerking met onze relatie Zijderhand Transport/ Martin van den Bogerd Transport Groep is de bouw van een nieuw tankstation begonnen in Bergschenhoek!

 
Wie is Zijderhand Transport/ Martin van den Bogerd Transport Groep?

Zij zijn een middelgroot transportbedrijf met een veelzijdigheid aan diensten, zoals het vervoer van betonproducten, containers, houtproducten, machines, ladingen met veel volume, alsmede op- en overslag.

Een nieuw tankstation, waarom?
Om het logistieke proces nog verder te optimaliseren en onze strategische samenwerking uit te breiden is ervoor gekozen op deze locatie een BP tankstation te bouwen, welke door ons als Schouten Energy geëxploiteerd wordt. Als alle werkzaamheden volgens plan verlopen is de doelstelling dat dit tankstation midden juli gereed is. De eerste belangrijke stappen zijn al gezet en beide tanks zijn inmiddels geplaatst! Wanneer het tankstation operationeel is kunt u hier, met uw Schouten Energy of BP tankpas, terecht voor diesel B7, HVO100 en AdBlue. 

Een mooie stap in uitbreiding van het netwerk, onze samenwerking met Zijderhand Transport/ Martin van den Bogerd Transport Groep en de verduurzaming!

Graag nemen wij jullie stap voor stap mee in alle werkzaamheden bij de realisatie van dit tankstation! 

Week 18: 
In deze week is er begonnen met het afgraven van het werkgebied waar de tanks komen te liggen. Hierbij is de bestrating verwijderd en zijn alle voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van de damwanden.

Week 19: Inmiddels is de damwand geplaatst en is de grond binnen de damwand verwijderd. In deze week zullen zowel de dieseltank (80m3) als de AdBlue-tank (10M3) geplaatst worden. Na de plaatsing is er 40m3 diesel in de tank gelost om deze te ballasten en op zijn plek te houden. Ditzelfde is gedaan met de AdBlue tank. Nadat beide tanks deels gevuld zijn en ook de OBAS (de oliebenzine afscheider) geplaatst is, is het afgegraven gedeelte weer gevuld met zand. 

Week 20: Nu het afgegraven gedeelte weer is gevuld met zand zijn de tanks 'opgefit'. Dit houdt in dat al het leidingwerk is geplaatst tot aan de damwand. Het verdere leidingwerk kan pas worden geplaatst als de damwand verwijderd is.  Week 21: Er is gestart met het verwijderen van de damwand. Wanneer de volledige damwand verwijderd is kan het verdere leidingwerk gelegd worden. 

Week 22/23: Inmiddels is het leidingwerk van zowel de diesel-, HVO- als AdBluetank aangelegd! Ook zijn de pompeilandomrandingen op hoogte gesteld en is hier het ondergrondse leidingwerk aangebracht en is de AdBluetank van een perspomp voorzien. Daarnaast is er gestart met het uitgraven van het grondwerk voor de vloeistofdichte vloer! 

De werkzaamheden gaan dus gestaag door..... 

Week 25/26

Zoals eerder te zien was is de ondergrondse installatie helemaal klaar en is het grootste gedeelte van het afgegraven werkgebied weer afgevuld met zand.

De mantelbuizen, die nodig zijn voor de bekabeling voor de pompen en de tankautomaat, zijn aangebracht en de opsluitbanden voor de vloeistofdichte vloer zijn geplaatst. Daarna zijn de afvoerleidingen van de pompeilanden aangesloten op de olie-water afscheider en is de bewapening voor de betonvloer aangebracht. Nadat alle voorbereidingen getroffen waren is de betonvloer gestort en afgedekt voor eventuele regen en het voorkomen van te snel uitharden.

Week 26 t/m 30
In deze weken heeft de gestorte vloer 4 weken de tijd gekregen om goed te drogen om zo zijn definitieve sterkte te bereiken.

Week 30
In deze week zijn de 2 multipompen geplaatst en de buitenpaal met de kaartlezer. Ook is de buitenkast met de groepenkast geplaatst met de computer t.b.v. de kaartverwerking.

Week 31 
In deze week is het tankgat volledig aangevuld met zand tot maaiveld hoogte, zodat het straatwerk kan worden aangebracht. 

Week 32 t/m 34
In deze weken is de oude tankinstallatie gesaneerd en is het straatwerk wat hiervoor verwijderd is allemaal weer hersteld.